Nhám mềm JB-5

Trung Quốc 

...

Còn hàng

1/10

Mã hàng Tên hàng, Quy cách ĐVT Đơn giá Đóng gói Mua hàng
JB560 Nhám mềm #60, K10 cuộn 168.000  40 m Mua ngay
JB580 Nhám mềm #80, K10 cuộn 168.000  40 m Mua ngay
JB5100 Nhám mềm #100, K10 cuộn 168.000  40 m Mua ngay
JB5120 Nhám mềm #120, K10 cuộn 168.000  40 m Mua ngay
JB5150 Nhám mềm #150, K10 cuộn 168.000  40 m Mua ngay
JB5180 Nhám mềm #180, K10 cuộn 168.000  40 m Mua ngay
JB5240 Nhám mềm #240, K10 cuộn 168.000  40 m Mua ngay
JB5320 Nhám mềm #320, K10 cuộn 168.000  40 m Mua ngay
JB5400 Nhám mềm #400, K10 cuộn 168.000  40 m Mua ngay

Ghi chú:

– Giá trên đây chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng 10%.

Trả lời

Không có bình luận

  • Logo DB1
  • Đá mài, đá cắt Yafeng