Sơn xịt ATM/ TV

Việt Nam 

UR-Thái 

Còn hàng

10/10

Mã hàng Tên hàng, Quy cách ĐVT Đơn giá Đóng gói Mua hàng
X010 Xịt mờ, bóng chai 27.500  12 chai/ h Mua ngay
X100 Xịt nhũ bạc đậm (*) chai 30.800  12 chai/ h Mua ngay
X200 Xịt trắng chai 27.500  12 chai/ h Mua ngay
X203 Xịt trắng sứ chai 27.500  12 chai/ h Mua ngay
X210 Xịt đen bóng chai 27.500  12 chai/ h Mua ngay
X211 Xịt đỏ chai 27.500  12 chai/ h Mua ngay
X212 Xịt đen mờ chai 27.500  12 chai/ h Mua ngay
X213 Xịt xanh dương chai 27.500  12 chai/ h Mua ngay
X214 Xịt xanh lá chai 27.500  12 chai/ h Mua ngay
X215 Xịt ghi chai 27.500  12 chai/ h Mua ngay
X216 Xịt blue sẫm chai 27.500  12 chai/ h Mua ngay
X217 Xịt xanh táo chai 27.500  12 chai/ h Mua ngay
X218 Xịt vàng tươi chai 27.500  12 chai/ h Mua ngay
X219 Xịt cream chai 27.500  12 chai/ h Mua ngay
X220 Xịt ghi đậm chai 27.500  12 chai/ h Mua ngay
X221 Xịt ghi sáng chai 27.500  12 chai/ h Mua ngay
X222 Xịt nâu chai 27.500  12 chai/ h Mua ngay
X223 Xịt lá mạ chai 27.500  12 chai/ h Mua ngay
X224 Xịt xanh da trời chai 27.500  12 chai/ h Mua ngay
X225 Xịt xanh dưa hấu chai 27.500  12 chai/ h Mua ngay
X226 Xịt vàng cam chai 27.500  12 chai/ h Mua ngay
X228 Xịt nhũ đồng tối (*) chai 30.800  12 chai/ h Mua ngay
X230 Xịt xanh tối chai 27.500  12 chai/ h Mua ngay
X236 Xịt dolphil chai 27.500  12 chai/ h Mua ngay
X239 Xịt đỏ nâu chai 27.500  12 chai/ h Mua ngay
X240 Xịt tím chai 27.500  12 chai/ h Mua ngay
X241 Xịt vàng đậm chai 27.500  12 chai/ h Mua ngay
X242 Xịt xanh dương chai 27.500  12 chai/ h Mua ngay
X243 Xịt cream nhạt chai 27.500  12 chai/ h Mua ngay
X265 Xịt nâu đen chai 27.500  12 chai/ h Mua ngay
X267 Xịt chống rỉ chai 27.500  12 chai/ h Mua ngay
X268 Xịt xanh ô liu chai 27.500  12 chai/ h Mua ngay
X299 Xịt hồng chai 27.500  12 chai/ h Mua ngay
X300 Xịt nhũ bạc chai 27.500  12 chai/ h Mua ngay
X400 Xịt nhũ đồng sáng (*) chai 30.800  12 chai/ h Mua ngay
X012 Xịt nâu xe dream (*) chai 30.800  12 chai/ h Mua ngay

Ghi chú:

– Giá trên đây đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 10%.

– Xịt thường có cùng 1 giá, xịt đặc biệt – theo sau có (*) – có cùng 1 giá.

– 2 loại sơn xịt ATM và TV giá như nhau.

Trả lời

Không có bình luận

  • Logo DB1
  • Đá mài, đá cắt Yafeng